Mange – især ældre sommerhuse – lever ikke op til de krav, vi stiller til vores feriebolig i dag. Men med en lav bebyggelsesprocent og strenge afstandskrav til naboerne, kan det være svært at få plads til en tilbygning til dit sommerhus.

Derfor har du brug for rådgivning. Men hvordan får du den billigst, uden at skulle bruge en masse tid på at finde det bedste tilbud?

Et sommerhus er noget helt andet i dag, end det var en gang. For vi ønsker i højere grad bedre plads, samme funktionalitet i køkken og bad, som vi er vandt til hjemmefra og luksusting som spa, sauna og den slags, som der ikke er plads til eller er muligt at installerederhjemme.

Modtag 3 gratis & uforpligtende tilbud nu

Sommerhuset skal ikke være ret gammelt, før det ikke lever op til vores ønsker. Men oftest vil der slet ikke være plads til et større køkken, et spa-bad eller hvad det nu er, vi ønsker os. Den eneste mulighed du har, er at bygge til – og har du købt et noget ældre sommerhus, vil det oftest være nødvendigt med en gennemgribende renovering samtidig, før inventar og størrelsen på de enkelte rum lever op til det, vi ønsker os af et sommerhus i vore dage.

Det er svært at bygge til sommerhuset

Desværre er det noget sværere at bygge til sommerhuse end du er vandt til fra den almindelige helårsbeboelse. Ikke sådan rent byggeteknisk – der er det oftest nemmere. Det er mere det med at få lov til at bygge til, der kan blive et problem.

tilbygning til sommerhus-1For oftest vil du løbe ind i, at en eventuel tilbygning vil overstige bebyggelsesprocenten på din sommerhusgrund. Den er nemlig sølle 15 procent, hvilket vil sige, at hvis du har en typisk sommerhusgrund på 700 kvadratmeter, så kan huset ikke overstige 105 kvadratmeter. Du kan ikke bare lige bygge til i højden, for bebyggelsesprocenten beregnes på baggrund af det samlede etageareal og i øvrigt er det de færreste kommuner, der tillader sommerhuse i flere etager.

Samtidig er der meget strenge krav til afstanden fra bebyggelsen på grunden og til naboskel. Du må nemlig ikke bygge nærmere end 5 meter fra skellet indtil naboen, offentlig vej eller sti. Overdækninger, vindskeder og så videre må godt stikke lidt ud, men ingen bygningsdele må være tættere på skel end 4,5 meter.

Endvidere må højden på sommerhuset maksimalt være 5 meter til toppen af taget og ydervæggene må ikke overstige 3 meter. Eneste undtagelse fra denne regel er, at hvis du bor i et af de få sommerhusområder, hvor tagetagen godt må udnyttes. Så kan du gå helt op i 6,5 meters højde for at få plads til overetagen.

Derudover gælder der – ligesom for helårsbeboelse – et særligt bygningsregelment for sommerhuse, der stiller krav til dimensioneringen af bygningsmaterialer og byggeteknik. Netop bygningsreglementet til sommerhuse er blevet skærpet væsentligt i forhold til tidligere. Især isolerings-, brand-, kloakerings- og andre krav er blevet justeret, så de i højere grad ligner dem, vi kender fra helårsbeboelsen.

Alle disse regler sætter nogle kraftige begrænsninger på, hvad du har af muligheder for at opføre en tilbygning til sommerhuset. Tilmed kan der i den enkelte kommune være særlige skærpelser af reglerne, så det kan nemt blive noget af et forhindringsløb at få en byggetilladelse i hus – og uden den kan du ikke bygge til!

LÆS OGSÅ: Tilbygning til hus

Tilbud på prisen fra 3ByggeTilbud

Kan du selv forestå tilbygningen til sommerhuset?

Alene kravene til at få en byggetilladelse gør det svært for menigmand, selv at stå for projekteringen af tilbygningen til sommerhuset. Oftest skal byggeriet jo foregå i en anden kommune end hjemkommunen og det kan være svært at komme i kontakt med den person, der ved noget om det konkrete sommerhusområde, hvis du f.eks. kun er i sommerhuset i weekender, helligdage og ferier, hvor der oftest er lukket eller begrænset bemanding på det lokale rådhus

Derfor er det en god ide at tage fat i en lokal håndværker eller bygningssagkyndig, der kan beregne, om det i det hele taget kan lade sig gøre at bygge til sommerhuset – og hvis det kan, så kan stå for at få indhentet de nødvendige tilladelser fra kommune og andre relevante myndigheder.

Få tilbud på en tilbygning til sommerhuset

Håndværkere og rådgivere som ingeniører eller arkitekter tager en fyrstelig timeløn i forhånd til, hvis du selv skulle stå for byggeriet. Men udover at de kan stå for alt det juridiske med byggetilladelsen og det praktiske med byggeriet, så er der en anden fordel ved at bruge en håndværker eller byggesagkyndig, som de fleste overser: Du har et sted klage, hvis du ikke er tilfreds!

Er det dit eget hjemmesløjd, er der ikke andre, du kan bebrejde for fejl, skævheder eller uheldigt materialevalg. Men er det en håndværker, en entreprenør, en arkitekt eller en anden bygningssagkyndig, der har stået for byggeriet, er det deres ansvar og deres problem at udbedre de ting, du ikke er tilfreds med.

Men stadigvæk er det en udgift, du skal finde penge til. Så sørg for at begrænse den ved at indhente tilbud fra mere end en enkelt leverandør. Får du tilbud fra en 3-4 stykker, får du samtidig et overblik over prisniveauet i området. Det gør det også meget lettere at finde det tilbud, der giver den bedste tilbygning for pengene.

Afstanden bliver nemt et problem, hvis du vil indhente tilbud selv

Skal du selv indhente tilbud på en tilbygning til sommerhuset, kan afstanden meget nemt blive et stort problem. For selvom du nemt kan finde en flok lokale håndværkere eller bygningssagkyndige på Krak eller De gule sider hjemmefra, så er det de færreste, der giver et tilbud, uden de har været ude og se på det sommerhus, hvor byggeriet skal foregå.

Det betyder, at du er nødt til at tage ud til sommerhuset for at møde med dem, du vil have til at give tilbud på byggeriet. Bor du langt derfra, bliver du derfor nødt til at tage fri fra arbejde i flere dage – for det er sjældent, du kan være så heldig, at alle har tid til at komme forbi i løbet af den samme dag.

Generelt er det en god ide at mødes dem. Dels kan de give et mere præcist tilbud og dels kan du se dem an. For tillid er ekstra vigtigt, især hvis du bor langt fra sommerhuset, så du ikke kan følge op på byggeriet regelmæssigt. Så er det ekstra vigtigt, at du får valgt en leverandør, du kan stole på og regne med – med mindre du har tænkt dig at bo i eller i nærheden af sommerhuset under hele byggeriet.

Men selv om du kommer så langt, at du har fået alle de udvalgte tilbudsgivere forbi, kan det være sin sag at rykke for at få et tilbud, hvis du bor i den modsatte ende af landet. For oftest tager det lidt tid, før du modtager tilbuddet. Især hvis du har valgt et mindre firma. Så foregår tilbudsskrivningen oftest om aftenen, hvor der også lige skal ordnes alt det administrative papirarbejde. Så for det meste, må du forvente at skulle rykke et par gange, for at få dit tilbud.

Når du så endelig efter et par uger til en måneds tid senere får tilbuddene, kan du meget nemt ende med at miste overblikket, fordi hver enkelt tilbudsgiver skriver tilbuddet på deres egen måde. Det gør det svært at sammenligne og holde dem op mod hinanden, så oftest bliver dit eneste beslutningsgrundlag enten prisen alene eller dit indtryk af tilbudsgiverne, da de var og besigtige sommerhuset.

Det er næppe det bedste grundlag at vælge en leverandør på til et så vigtigt projekt.

LÆS OGSÅ: Udgravning af kælder

Slip for rejser og besvær – få tre tilbud online

Vil du slippe for en masse rejsen frem og tilbage og undgå ventetid på at få dit tilbud på en tilbygning til dit sommerhus, kan du i stedet prøve en af de tilbudstjenester, der findes på nettet, der indhenter tre tilbud til dig. Her skal du bare angive dine kontaktoplysninger og give en kort beskrivelse af dit byggeprojekt. Så modtager du tre forskellige tilbud på det direkte i din indbakkei løbet af et par dage.

tilbygning til sommerhus-2Når du indsender opgavebeskrivelsen, skal du lige huske at skrive, hvor i landet sommerhuset ligger, så tjenesten kan tage højde for det i deres indhentning af tilbud

En af de store fordele ved at bruge en tilbudstjeneste – ud over at du slipper for en masse ringeri, rejseaktivitet og rykken efter tilbud – er, at tilbudstjenesterne ikke bare sender din opgave ud i grams, men anvender en fast tilknyttet skare af håndværkere, som andre brugere af tjenesten har bedømt. For hver gang en tilbudsgiver vinder et tilbud, sørger tilbudstjenesten nemlig for efterfølgende at få en bedømmelse af deres arbejde fra brugerne.

Den bedømmelse bruger tilbudstjenesten i udvælgelsen af håndværkere og andre tilbudsgivere til din opgave. De udvælger kun de tilbudsgivere, der har leveret en tilsvarende opgave før og som har fået en god vurdering fra kunderne.

Men du kan også bruge de andre brugeres bedømmelse af den enkelte tilbudsgiver. Den kan nemlig være en rettesnor for, om det er en tilbudsgiver, du tør betro opgaven med at bygge din tilbygning til din sommerhus. Så slipper du både for at skulle rejse hen til sommerhuset og møde håndværkerne og for at være tilstede hele tiden, mens byggeriet er i gang.

Jo bedre opgavebeskrivelse, jo bedre tilbud

Da tilbudsgiverne ikke har mulighed for at se på opgaven, før de giver et tilbud, er det vigtigt, at du er meget præcis med din opgavebeskrivelse. Jo flere og jo mere præcise oplysninger, du kan give til tilbudstjenesten, jo mere præcistbliver detilbud tjenesten skaffer til dig.

Tilbudstjenesterne gør meget for at give dig den bedste oplevelse af deres tjeneste. Derfor hænder det også, at de ringer eller mailer til dig, hvis de har brug for at få uddybet detaljer i din opgavebeskrivelse eller de kan se, der mangler vigtige informationer, for at de kan indhente et retvisende tilbud til dig.

Det bør opgavebeskrivelsen indeholde

Men hvordan skriver du så den bedste opgavebeskrivelse? Jo, for at tilbudstjenesten er i stand til at indhente de mest præcise tilbud på en tilbygning til dit sommerhus, skal du naturligvis først gøre dig klart, om du kun ønsker at indhente tilbud på rådgivningsdelen alene eller på hele projektet på en gang.

Vil du kun indhente tilbud på rådgivningsdelen, har du ikke nødvendigvis så mange konkrete oplysninger at give. Det bliver nærmere et spørgsmål om at indikere, hvad det er for ønsker, du har til tilbygningen. Derefter er det op til rådgivningsfirmaet at opstille de mere specifikke detaljer i tæt samarbejde med dig.

Opgavebeskrivelsen kunne f.eks. indeholde oplysninger om:

 • Hvilke nye funktioner, du ønsker i huset
 • Hvilke nye rum, du har behov for
 • Hvilke ændringer og renoveringer, du eventuelt påtænker at foretage samtidig med ombygningen
 • Den ønskede størrelse på tilbygningen i kvadratmeter
 • Det eksisterende sommerhus’ indretning og størrelse i kvadratmeter
 • Grundens størrelse i kvadratmeter
 • Det eksisterendes sommerhus’ placering på grunden i forhold til skel
 • Tidshorisonten for, hvornår du ønsker at gå i gang med ombygningen og hvornår byggeriet ønskes færdigt inden

Er der tale om en lokal rådgiver, vil de oftest kunne hente tegninger fra kommunen eller selv tage ud og besigtige sommerhuset, for at danne sig en ide om, hvordan projektet kan udføres i praksis. Men har tegninger over det eksisterende sommerhus og grunden, det ligger på, kan du oftest også indsende dem til tjenesten.

Ønsker du i stedet at indhente tilbud på selve byggeriet eller at hyre en entreprenør eller håndværker, der kan forestå hele projektet, kan du stort set bruge den samme opstilling. Her vil der igen være en efterfølgende runde, hvor I sammen får defineret projektet, ud fra hvad der er muligt inden for lovgivningens rammer.

Har du allerede fået en byggetilladelse og er klar til at bygge, kan du blive meget mere specifik i opgavebeskrivelsen og angive:

 • Størrelsen på tilbygningen i kvadratmeter, samt præcise mål på længde og bredde
 • Hvor på sommerhuset tilbygningen skal tilføjes
 • Indretningen af tilbygningens forskellige rum
 • Antal vinduer og døre
 • Materialevalg til gulv, vægge, lofter og tag
 • Eventuelle udvendige arbejder som f.eks. opførsel af ny terrasse
 • Hvilke installationer, der skal opstilles i tilbygningen (spa, sauna, jacuzzi, køkken, hvidevarer etc.)
 • Tidshorisonten for, hvornår du ønsker at gå i gang og hvornår byggeriet ønskes færdigt inden

tilbygning til sommerhus-3Som sagt tilbyder flere af tilbudstjenesterne, at du kan indsende tegninger og yderligere dokumentation på tilbygningen – eller også kontakter tjenesten dig, hvis du angiver, at du ligger inde med dem i opgavebeskrivelsen.

Ud fra de angivne oplysninger vil det være muligt for tilbudsgiverne at give dig et tilbud på opgaven. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt de fremsendte tilbud kaldes for et tilbud eller et overslag. Er der tale om et overslag, kan du ikke regne med prisen, mens prisen på et tilbud skal overholdes, så længe der ikke er ændres på forudsætninger, omgang eller arbejdsmetode i forhold til det beskrevne i tilbuddet.

LÆS OGSÅ: Muret garage

Så nemt vælger du det rigtige tilbud

I løbet af et par dage efter du har indsendt din forespørgsel til tjenesten, modtager du så de tre tilbud fra de tilbudsgivere, tilbudstjenesten har udvalgt. De bedste tilbudstjenester har sørget for, at tilbuddene er skrevet efter den samme skabelon og selve prisoverslaget er opstillet, så det er nemt at sammenligne de enkelte dele af tilbuddene med hinanden.

Samtidig har de medsendt andre brugeres vurderinger af tilbudsgiverne eller oplyst et link til deres hjemmeside, hvor du kan slå andre brugeres vurderinger og en kort beskrivelse op af hvert enkelt firma.

Derved bliver det nemt at holde de enkelte tilbud op mod hinanden og sammenligne pris og vurderinger. Derved bliver det nemmere at udpege det bedste tilbud.Især de andre brugeres bedømmelser bliver den udslagsgivende faktor. Sådanne vurderinger ville du jo ikke have haft til rådighed, hvis du selv havde indhentet tilbuddene.

Vent eventuelt med at afvise de andre tilbud, indtil du har talt med eller måske taget et møde med den tilbudsgiver, du har udpeget som vinder. I den sidste ende handler et byggeprojekt – og især et, hvor du ikke nødvendigvis er til stede hele tiden – om tillid. Et enkelt møde er en lille investering i forhold til de samarbejdsproblemer, der kan også senere, hvis du vælger en tilbudsgiver, det viser sig, at du slet ikke kan med.

Først når du er helt sikker i dig sag, så afvis de andre tilbud – og er der ingen af de indkomne tilbud, du ender med at kunne acceptere, så brug din nye viden fra denne tilbudsproces, til at opstille en ny og bedre opgavebeskrivelse og kør en ny runde – eventuelt på en anden af nettets tilbudstjenester.

Tilbud på prisen fra 3ByggeTilbud

Author

Write A Comment