Udgravning af kælder

Det er nemmest at foretage udgravning af kælder, hvis du enten bygger nyt eller bygger til.

Det kan også være den eneste mulighed for flere kvadratmetre, hvis du allerede har udnyttet byggeprocenten på grunden.

Modtag 3 gratis & uforpligtende tilbud nu

Når udgifterne til udgravning og etablering af en kælder lægges sammen, er det lige så dyrt at grave ud til en kælder, som det er at bygge kvadratmetre over jorden. Samtidig er der en del begrænsninger på, hvad du må bruge et kælderrum til. Det må f.eks. almindeligvis ikke bruges til opholds- og soverum, da kældere oftest er fugtige og tit mangler indfald naturligt dagslys, fordi der ingen vinduer er.

En anden – og tit overset – udfordring er, at der kan være store mængder af den radioaktive – og kræftfremkaldende – luftart radon i kælderen. Radon siver op fra undergrunden. Over jorden afgives radon til lokalet gennem det støbte gulv, men i kælderen kan radon sive ud fra både vægge og gulv, fordi kælderen er placeret under jorden.

Så kælderen kan primært bruges til nogle af de rum, du ellers normalt har over jorden og som ikke kræver, at du opholder dig der i længere tid eller har brug for naturlig lysindfald. Det kan f.eks. være vaskekælder, viktualierum, værksted, badeværelse eller opbevaringsrum.

Sidstnævnte kan dog godt være en udfordring, på grund af den øgede fugt i kælderen. Det kan dog i praksis løses ved at benytte fugtsikrede opbevaringskasser til de ting, du har stående i kælderrummet.

Modtag 3 gratis tilbud nu

Tre forskellige former for udgravning af kælder

Generelt kan du udgrave til kælder i to meget forskellige situationer. Enten udgraves kælderen før det nye hus eller en tilbygning bygges eller også udgraves den under det eksisterende hus. Udgiften til udgravningen er stort set den samme i de to situationer, men oftest vil det være mere besværligt og dermed mere bekosteligt at udgrave en kælder under et eksisterende hus.

Det skyldes, at du skal gå mere forsigtigt til værks for ikke at beskadige det eksisterende hus. Er der ikke en eksisterende krybekælder,skal du oftest også rydde hele stueetagen i huset – eventuelt i etaper – og bryde det eksisterende gulv op, for at kunne komme til at udgrave kælderen under gulvet. Derefter skal der lægges nyt gulv i det oprindelige rum over jorden, hvilket er en lidt større udfordring, da der ikke længere er et fundament lige under gulvet.

Eksisterende afløb, vandledning og elinstallationer skal også fjernes, inden gravearbejdet kan sættes i gang. Endvidere kan du komme ud for uforudsete udfordringer som f.eks. at jordbunden er porøs eller at grundvandspejlet ligger højt på grunden. Begge dele vil komplicere arbejdet og fordyre projektet.

Er der allerede en eksisterende kælder eller krybekælder, kan du grave den dybere, så der bliver højere til loftet i kælderen. Det er ikke lige så besværligt, som at skulle udgrave kælderen helt fra scratch. Men du kan stadig løbe ind i udfordringer med jordbudskvalitet og grundvandsspejlet, ligesom det kan være nødvendigt at flytte afløb, kloak og andre installationer i den eksisterende kælder eller krybekælder.

Udgravning af kælder er et arbejde for fagfolk

Uanset hvilken situation, du skal udgrave din kælder i, er det et arbejde, der kræver stor faglig ekspertise og viden om både bygningskonstruktioner, betonarbejde og jordbundsforhold. Arbejdet foregår nemlig i husets fundament og selv små fejl eller uheld, kan have store konsekvenser for resten af huset. Det kan føre til sætningsrevner, skæve eller sunkne gulve, kuldebroer og mange andre ubehageligheder, der kan være dyre at udbedre senere og irriterende at leve med i hverdagen.

Derfor kan det kraftigt anbefales, at du overlader opgaven til fagfolk, som f.eks. entreprenører eller håndværkere med viden om jord og beton.

Find den billigste håndværker til udgravning af kælder

For at finde den billigste entreprenør eller håndværker til at udgrave din kælder, er du nødt til at tage fat i nogle stykker for at få en pris. Du er ikke begrænset til kun at indhente to tilbud, sådan som det var tidligere. Du kan indhente alle de tilbud, du orker, men det tager tid.

Før du går i gang med at indhente tilbud, kræver det, at du allerede har en god ide om opgavens omfang og f.eks. hvor stor en kælder, du ønsker at få bygget, samt – hvis den skal graves ud under et eksisterende hus – hvor i huset, du vil have placeret kælderen under.

udgravning af kaelder-1

Udgravning af kælder i fuld gang med maskine

Når det er på plads, kan du gribe ud efter lokaltelefonbogen eller google lokale håndværkere eller håndværkere, der specifikt skriver på deres hjemmeside, at kælderudgravning er et af deres specialer.

Det tager ikke lang tid at finde en masse forskellige potentielle budgivere på opgaven, men så begynder det store arbejde med at få ringet rundt til håndværkerne, forklare dem om opgaven og eventuelt få dem på besøg, så de kan besigtige det sted, hvor du vil have kælderen gravet ud.

Det kan være en meget tidskrævende proces, der oftest også betyder, at du skal tage fri fra arbejde for at være hjemme, når håndværkerne har tid til at komme forbi. Oftest spørger håndværkerne også om en masse ting, som du ikke lige kan svare på eller som du ikke helt forstår eller kan se relevansen af og derfor ikke får besvaret godt nok. Det er en meget tung og oftest frustrerende proces, der tit også indebærer, at du er nødt til ringe og rykke for i det hele taget at få et tilbud.

Når du så endelig står med tilbuddene, kan det være svært at gennemskue og sammenligne dem. For der er sjældent to håndværkere, der skriver tilbuddene helt ens efter samme skabelon eller giver tilbud på præcis det samme arbejde. Det ender med at blive som at stå ved køledisken i Brugsen og skulle vælge mellemokse- eller svinekøb – og tit ender du med at vælge mere med maven eller pengepungen end at tage et velfunderet og sagligt valg.

Den nemmeste måde at få tre tilbud på

Du kan slippe for en stor del af besværet med at indhente tilbud, ved at bruge en af de mange online tilbudstjenester, der findes på internettet. Her kan du få tre tilbud på den samme opgave, uden at du skal bruge en masse tid på det

Der findes mange forskellige at vælge imellem. Hver især har de specialiseret sig i forskellige fagområder og flere af tjenesterne tilbyder forskellige tillægstjenester, såsom byggesagsstyring og kvalitetskontrol med leverancen.

Fælles for alle tilbudstjenesterne er enkeltheden i processen for dig. Alt, hvad du skal gøre, er at beskrive opgaven og angive dine kontaktoplysninger. Når du klikke på Indsend-knappen går folkene bag tjenesten i gang med at gennemgå din beskrivelse og enkelte tjenester ringer også tilbage og stiller uddybende spørgsmål, der sikrer, at de kan indhente de mest optimale tilbud til dig.

Har du krybekælder? Se isolering af krybekælder

Alt hvad du skal gøre, er at vælge

Nu tager tilbudstjenesten fat i de håndværkere, de har tilknyttet, for at få tilbud fra tre af dem til dig. De forsøger så vidt muligt at finde de håndværkere, der har størst ekspertise på området og nogle af tjenesterne anvender også brugernes vurdering af håndværkerne til at udvælge de bedste.

Derved sikrer de sig, at du får den bedste oplevelse af processen og at kvaliteten af tilbuddene lever op til eller overstiger dine forventninger. Det øger også chancen for, at du vil anbefale tjenesten til dine venner og bekendte.

Nogle tjenester gør også meget ud af at ensarte de tilbud, du får, så du ikke ender med at stå med lige så forskellige tilbud, som hvis du selv havde indhentet dem.

I løbet af fra et par timer til et par dage modtager du tre tilbud fra de håndværkere, som tilbudstjenesten har udvalgt til at give tilbud. Nu er det eneste, du skal gøre, at vælge det tilbud, der passer bedst til dine ønsker og pengepung.

Er der ikke nogle af tilbuddene, du synes om, kan du også vælge at forkaste dem alle sammen. Du har ikke pligt til at skulle vælge et af dem, sådan som det var tilfældet, hvis du havde udbudt opgaven i en gammeldags licitation.

Når udgravning af kælder er den eneste mulighed

På grund af restriktionerne på kælderrum, foretrækker de fleste at bygge til over jorden. Her er der ikke de samme restriktioner på anvendelsen af de enkelte rum. Men til gengæld tæller de kvadratmetre, du bygger over terræn med i bygningens bruttoareal – og dermed i bebyggelsesprocenten på grunden.

Har du allerede udnyttet grundens bebyggelsesprocent – i de fleste kommuner 30% på parcelhusgrunde – fuldtud, er den eneste mulighed for nye kvadratmetre at grave i jorden. Så kan du flytte de af boligens rum ned i kælderen, der lovligt kan placeres der og genbruge rummene over jorden til f.eks. ekstra værelser eller en udvidelse af eksisterende rum.

Der er dog lige den lille krølle på halen, at hvis loftet i kælderen ligger mere end 1,25 meter over terræn, vil kælderen også tælle med i bruttoarealet – uden at den af den grund bliver lovlig at sove og opholde sig i. Så ligger fundamentet på huset meget højt på grunden, kan du risikere at du ikke har mulighed for at bygge kælder under huset alligevel.

Nødvendigt forarbejde ved udgravning af kælder

Før du kan begynde at grave kælder ud under huset eller forøge dybden af den eksisterende kælder, skal du oftest flytte afløb og andre installationer, som f.eks. el-, vand- og varmeledninger, så der bliver plads til at grave ud.

I et ældre hus vil disse installationer oftest være nedslidte eller ikke leve om til de moderne lovkrav og så kan du benytte lejligheden til at udbedre dette. Det gør dog projektet en del dyrere, men gevinsterne ved at gøre det er mange. Du får både en mere tidssvarende udførelse og du kan også flytte rundt på installationerne i huset ved samme lejlighed, hvis der er behov for det eller kælderudgravningen indgår i en større renovation af huset.

Skal der bygges badeværelse eller andre afløb i kælderen, skal der også graves afløb ud til disse, før det nye kældergulv kan støbes.

Det er også en rigtig god ide at få lavet isolering af din kælder.

Selve gravearbejdet

Alt efter om du skal gøre en eksisterende kælder eller krybekælder dybere eller grave en helt ny kælder ud under et hus uden kælder, er selve gravearbejdet det mest kritiske. Her skal du sørge for ordentlig afstivning af både det overliggende hus og omkringværende fundament, eksisterende kældervægge eller de rå jordlag i udgravningen.

udgravning af kaelder-2

Her ses en håndværker i gang med udgravning af kælder

I en eksisterende kælder er det smartest at grave et rum dybere af gangen. Ryd rummet og bryd så det gamle betongulv op. Betongulv og jord skal så enten køres ud på trillebør gennem en kælderudgang – der eventuelt er gravet til formålet – eller bortskaffes via et transportbånd gennem et kældervindue, hvis du er så heldig, at der er det i kælderen.

Under alle omstændigheder er det et stort, tidskrævende og meget besværligt arbejde, der skal udføres i hånden, da det oftest er umuligt at få maskiner ned i kælderen.

Hvor meget du skal grave ud, afhænger af den ønskede loftshøjde og hvilke krav bygningsreglementet stiller til isolering og kapillærlag under gulvet.

Det handler ikke bare om at få gravet kælderen ud

Når kælderen er gravet ud, kan du begynde at støbe det nye gulv og opføre eventuelle vægge i kælderen. Mange vælger at lægge gulvvarme i kælderen, så inden gulvet skal støbes, skal der lægges de fornødne installationer til dette.

Dernæst kan der lægges gulv, sættes lofter op og males vægge. På grund af fugten i kælderen, er det sjældent en god ide at lægge trægulve oven på betongulvet i kælderen. Brug i stedet klinker eller bibehold det rå betongulv med et jævnt klaplag støbt ovenpå. Husk også ordentlig afspærring mod den radioaktive radon.

Sørg også for at der er god udluftning i kælderen, så der ikke opstår fugt. Der bør være en udeluftventil i hvert kælderrum, så der kommer rigeligt med frisk luft ind i hvert enkelt kælderrum.

Kælderrum er fugtige i sig selv og der er ingen grund til at tilføre mere fugt, hvis det kan undgås. Derfor er det ekstra vigtigt, at der i kælderens vådrum som f.eks. vaskekælder eller badeværelse, anvendes fugtstyret udluftning, så fugten fra f.eks. vasketøj, der er hængt til tørre, bliver ledt ud af rummet.

Alt i alt løber de mange ekstraforanstaltninger ved at indrette kælderen, så den bliver så fugtfri og anvendelig som muligt, hurtigt op i mange penge. Det er især disse udgifter, der ender med at gøre kælderen lige så dyr at bygge, som hvis den havde ligget over jordens overflade.

Modtag 3 gratis tilbud nu

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑