Skimmelsvamp symptomer, behandling og fjernelse

Skimmelsvamp i boligen er et stort problem i Danmark. Hvert år bliver tusindvis af danskere syge på grund af skimmel – heraf nogle alvorligt. Vil du undgå skimmelsvamp, skal du sørge for at lufte ud dagligt, så fugten kan komme ud af boligen.

Rigtig mange går desværre rundt og føler sig skidt tilpas uden at vide at deres symptomer skyldes skimmelsvamp. Skimmelsvamp oftest opstår på grund af manglende udluftning. Derved kan fugten ikke slippe ud af huset, og netop fugten er vigtig for dannelsen af skimmel- og mange andre svampesporer, der kan give dårligt helbred hos os mennesker.

Her i artiklen kan du læse mere om, hvordan du finder ud af om du har skimmelsvamp og hvordan du får fjernet problemet, hvis du har det.

skimmelsvamp 3 tilbud

Få 3 tilbud på behandling af skimmelsvamp

Har du mistanke om at du har skimmelsvamp, så gør noget ved det. Jo før jo bedre. Skimmelsvamp kan give alvorlige sundhedsproblemer og det bliver kun værre jo længere tid der går uden behandling.

Desværre kan det være svært at finde ud af, hvilken håndværker eller anden hjælp, du skal have fat i, for at få konstateret og behandlet skimmelsvamp. Oftest skal du have fat i flere forskellige faggrupper. Dels at få konstateret om du har skimmelsvamp og dels for at få fjernet og udbedret skaderne efter et skimmelsvampeangreb.

Du kan naturligvis selv forestå arbejdet med at finde de rigtige fagfolk til opgaven, men oftest tager det tid at finde de rigtige og endnu længere tid at få fat i nogen, der har tid inden for en overskuelige fremtid til at hjælpe dig med problemet.

Derfor er det oftest meget nemmere at tage fat i en af de mange tilbudstjenester, der findes på nettet, som indhenter 3 tilbud fra håndværkere og andre fagfolk på netop din opgave.

Her er alt hvad du skal gøre, at udfylde en formular med en beskrivelse af opgaven og dine kontaktinformationer. Så forestår tjenesten selv udvælgelsen af de relevante fagfolk ud fra de håndværkere og andre eksperter, der har betalt for at være med i tjenesten.

Oftest vi tjenesterne også have indsamlet vurderinger af hver af de deltagende tilbudsgivere, som du kan bruge, når du skal udvælge den rigtige fagmand til at løse din opgave. Så bruger du en af disse tjenester, sparer du dig selv for en masse besvær.

Oftest vil de tilbudsgivende fagfolk dog stadig forbi og besigtige opgaven. I den forbindelse får du samtidig konstateret, om du har skimmelsvamp eller ej. Har du det, får du efterfølgende et tilbud på fjernelse skimmelsvampen og udbedring af eventuelle skader i bygningskonstruktionerne.

Tilbuddene kommer i løbet af få dage og med brugervurderingerne ved din side, kan du hurtigt finde den bedste og billigste fagmand til at løse dit skimmelsvampeproblem.

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp er naturligt forekommende overalt og hjælper til at nedbryde organisk materiale som f.eks. blade og planter. De er en naturlig del af fødekæden, men kan give store problemer udenfor deres naturlige områder. Skimmelsvampen er således ikke en plante, men derimod en såkaldt Funga og er i stand til at nedbryde næsten alle materialer i naturen.

Skimmelsvampe spreder sig ved hjælp af sporer, en slags frø, der kan overleve frit i naturen og spredes over store afstande med vind og vejr. Svampen kommer oftest ind i boligen med udeluften gennem åbne døre eller især fugtige steder med træk, samt ved dårligt isolerede ydervægge.

Såfremt der er den rette kombination af vækstmateriale, fugt og varme til stede, vil sporerne spire og skimmelvæksten begynde. I fugtige områder vil skimmelsvampen snart ses som sorte, brune og mørke pletter eller plamager – typisk på træværket omkring vinduer eller hvor fugten samler sig, især hvor lofter og ydermure mødes.

Hvordan fjerner du vækstbetingelserne for skimmelsvamp

Skimmelsvamp er kun et problem, når koncentrationen bliver for stor på grund af gode vækstbetingelser. Desværre findes der ingen grænseværdier for, hvornår koncentrationen er skadelig og der er stor forskel på, hvor påvirkelige folk er af skimmelsvamp.

Skal du undgå at der opstår skimmelsvamp i boligen, skal du fjerne en af de tre forudsætninger for, at skimmelsvampen kan begynde at gro. Her vil de færreste bryde sig om, at fjerne vækstmaterialerne, der oftest er træ- og murværk i boligen, ligesom ingen er interesseret i at få fjernet varmen.

Altså er det nemmeste og mest effektive sted, at sætte ind ved at fjerne fugten. Det sker gennem regelmæssig udluftning – der ironisk nok medfører, at der kommer endnu flere skimmelsporer ind i huset, men samtidig fjerner den ene af de tre betingelser, der skal være til stede for at skimmelsvampen kan fæste sig og gro.

Hvordan du udlufter mest effektivt, kommer vi tilbage til lidt senere i artiklen.

Symptomer, der kan tyde på skimmelsvamp

Mange danskere er ikke klar over, at årsagen til at de føler sig utilpasse eller døjer med diverse helbredsproblemer, de ikke synes at kunne komme af med, kan skyldes skimmelsvamp. Det er ikke unormalt at gå i lang tid med symptomer på skimmelsvamp, før man opdager årsagen.

Har du nogle af nedenstående symptomer, kan det således skyldes, at der er for stor koncentration af skimmelsvamp i huset:

 • Hoste og en trykket fornemmelse i brystet – mest almindelig hos børn
 • Hæshed når du taler
 • Bihulebetændelser der kommer igen og igen
 • Besværet åndedræt eller en følelse af at blive forpustet
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Problemer med koncentrationen

Hos nogle personer forstærkes problemerne af, at de rent faktisk har allergi overfor skimmelsvamp. Det medfører endnu kraftigere symptomer. Allergien kan udvikle sig over tid, hvis du gennem en længere årrække er udsat for en for høj koncentration af skimmelsvamp. Omkring 10-15% af befolkningen er i risikozonen for at udvikle allergi mod skimmel. Hos personer med allergi er det oftest luftvejssystemet der bliver ramt, mens ikke-allergikere oftere lider af hovedpine, træthed og kvalme.

Heldigvis forsvinder symptomerne helt eller delvist, så snart skimmelsvampen er fjernet og boligen er blevet skimmelrenoveret.

Årsager til skimmelsvamp

Fugt er den altovervejende årsag til skimmelsvamp og derfor er det altid vigtig at finde ud af hvor fugten kommer fra – også efter du har fjernet skimlen.

Er skimmelsvampen i badeværelse, bryggers eller køkken kan fugten komme indefra på grund af dårligt udluftning, men i andre tilfælde kan der være udefrakommende årsager til svamp.

Brug denne tjekliste:

 • Tjek dit tag. Er det tæt eller drypper der vand ind?
 • Er facaden i god stand? Er der revner eller fuger, der er ødelagt, hvor fugten kan trænge ind?
 • Fungerer tagrende, afløb og kloak som den skal? Er der niveauforskel på grunden, så vandet f.eks. løber op mod fundamentet. I så fald kan et omfangsdræn eller faskine være en mulighed?
 • Er din udsugning mangelfuld eller skal den renses?
 • Er vandrørene tætte? Har du oplevet at din vandregning pludselig er steget med det samme forbrug, så kan det tyde på at der er utætheder, hvor vandet siver ud af.
 • Er boligen af ældre stand, kan isoleringen være dårlig eller helt mangle, her er det vigtigt at efterisolere og hulmursisolere.

Sådan finder du skimmelsvamp

Er du i tvivl om hvorvidt der er skimmelsvamp i dit hjem, så skal du især være opmærksom på om der er fugt nogle steder i boligen. Fugt er årsagen til skimmelsvamp og derfor bør du være særlig opmærksom på områder der kan være særlig udsatte:

Værelser og rum med manglende udluftning, der samtidig er udsat for damp og fugt – oftest badeværelse og bryggers – vil være mest i risikozonen, men også luftrum med dårlig ventilation kan være steder, hvor skimmelsvampen kan give sig til at gro.

Mangler der samtidig en ordentlig isolering (læs mere om hulmursisolering) af rummet eller værelset, vil det øge risikoen yderligere. Det er for eksempel ofte tilfældet med kælderrum, hvor skimmelsvampen kan vokse frem bag opmagasinerede møbler, frysere og andet inventar.

Du kan læse mere om fugt i kælderen her.

Vægbeklædninger i tekstil eller papir er en anden kilde til svampevækst. Hænger tapetet løst nogle steder eller er det bulet, så kan det være tegn på fugt – og desværre oftest også tegn på, at skimmelsvampen gror på væggen inde bag tapetet.

Desværre er der ikke nogen facitliste for at vurdere risikoen for skimmelangreb. Nye huse og renoverede huse kan også sagtens være inficeret, fordi materialerne eller håndværket ikke har været ordentlig udført. Og da skimmel vokser langsomt frem, opdager du det først oftest efter at fugten er trængt igennem byggematerialerne og ind i beboelsesområderne.

Test for skimmelsvamp

Hvis du vil være helt sikker på om der er skimmelsvamp eller ej, så er det ikke nok bare at bruge øjnene. Der findes således flere forskellige test, der kan påvise skimmelsvamp i boligen – også før den bliver synlig.  Du kan enten vælge at købe testene selv på nettet eller indhente tilbud på nettet fra tre firmaer, der har specialiseret sig i denne slags test.

Der findes flere forskellige testmetoder, hvoraf nogle af dem kan udføres af dig selv og andre kræver fagfolk og specialudstyr til at tage testen.

Luftanalyser – Analyserer en luftprøve der er optaget med en særlig Silt-sampler. Kræver efterfølgende dyrkning på dyrkningsmedium i laboratorium. Giver et rimelig præcist billede af, hvor mange skimmelsvampesporer der er i indeluften på det pågældende sted.

Proteintest – En væske i et prøverør reagerer på tilstedeværelsen af proteiner med en violet farveindikation. Testen påviser som sådan ikke skimmelsvamp, men at der proteiner tilstede, som så formodes at stamme fra en skimmelsvamp.

Enzymtest – En enzymbaseret test angiver hvor meget skimmelsvamp der er på en overflade, men afslører ikke hvilken slags svamp der er tale om. Man bruger en vatpind til at tage en prøve og resultatet er ret præcist i forhold til mængden af skimmelsvamp.

Aftryksplader – Aftryksprøver bruges især til at bestemme hvilken slags skimmelsvamp der er tale om. Man dyrker svampen i et vækstmiddel, hvorefter man kan se hvilken slags svamp, der er tale om. Testen tager en lille uges tid.

Mycometer – Er en test, der forsøger at påvise et særligt enzym som er karakteristisk for skimmelsvamp. Testen kan give tre forskellige resultater: A: under 25, B: over 25 og under 450 og C: over 450. Ved B bør man sætte ind med skimmelforebyggende rengøring og ved C er man angrebet af skimmelsvamp.

ATP-test – Påviser tilstedeværelsen af det kemiske stof adenosintri-fosfat, der findes i alle levende celler. ATP-tal under 100-200 er i orden, mens værdier herover kan være indikator på, at der er for mange skimmelsporer eller -svampe tilstede på den testede overflade.

DNA-test – Sidst, men ikke mindst, kan du få foretaget en DNA-test. Det er den dyreste, men også mest grundige testform, der samtidig angiver præcist hvilken skimmelsvamp, der er tale om.

Behandling og fjernelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp behøver ikke at være nogen katastrofe. Det afhænger fuldstændig af, hvor stort et område der er angrebet. Har du symptomer på skimmelsvamp, så er det desværre oftest et tegn på en stor infektion, som du skal have professionel hjælp til at fjerne. Har du derimod bare fået øje på et mindre område, så kan du prøve at fjerne det selv med midler som Klorin, Rodalon og Hysan, nævnt i stigende orden efter styrke.

Du kan vaske skimmelsvamp på malede vægge, fliser og klinker, samt murværk.

Start med at vaske skimlen væk med midlet og husk selvfølgelig gummihandsker. Hvilket middel du vælger afhænger af hvor kraftigt ramt du er. Klorin er ok til små områder, men da det afbleger kraftigt, er det ikke velegnet til farvede områder eller natursten.

Rodalon indeholder anti-svampemiddel, mens Hysan er et professionelt middel. Ved du ikke, hvordan du skal bruge midlerne og hvilken risiko de forskellige midler har, så lad være med at gøre det selv og kontakt en professionel i stedet for.

Angrebne bløde materialer som f.eks. isolering i væggen kan ikke vaskes. I stedet skal det udskiftes. Det samme skal angrebne tæpper, gipsplader og tapet.

Undgå skimmelsvamp i fremtiden

At vaske skimlen af løser dog ikke problemet. Skal du sørge for at der ikke kommer nye skimmelsvampeangreb, skal der – som vi allerede har nævnt – sættes ind med regelmæssig, daglig udluftning.

Derved fjernes den indendørs fugt effektivt, der er er med til at initiere skimmelsvampeangrebet. Den opstår typisk i for eksempel fugtige badeværelser med manglende eller dårlig udluftning, i køkkenet i forbindelse med damp fra madlavningen, samt i bryggerset eller andre steder, hvor der opstår fugt f.eks. i forbindelse med akvarier eller at der bliver tørret tøj.

Skal du undgå fugten bedst muligt bør du derfor altid:

 • Lufter ud hver dag, især i bad, køkken og soveværelse
 • Bruger emhætten hvis du har en
 • Holder altid badeværelsesdøren lukket, især når du er i bad
 • Hænger tøj til tørre udendørs eller brug en tørretumbler med udtræk til det fri
 • Bruger emhætte ved madlavning og lad emhætten køre i 5-10 minutter efter maden er færdig
 • Holder så ensartet temperatur i alle boligens rum – også soveværelset
 • Lader være med at stoppe udluftningsventiler til, selv om du synes de trækker

Mange ønsker at holde en lavere temperatur i soveværelset. Men desværre betyder det køligere soveværelse også, at der nemmere kan opstå fugt og dermed skimmelsvamp. Det betyder, at du får indåndet svampesporer mens du sover og vil helt sikkert på sigt føre til, at du begynder at opleve nogle af de symptomer, vi har beskrevet og måske ligefrem udvikler skimmel-allergi.

Så meget skal du lufte ud

Faktisk er det de færreste, der er klar over, hvor meget man reelt set skal lufte ud, for at holde huset ordentligt fugtfrit. Dels på grund af vigtigheden af at etablere en ordentlig udluftning og for samtidig at nedbringe radon-mængden i indeklimaet, har bygningsreglementet skærpet kravene til udluftning og friskluftsventiler henover de seneste 10 år.

I ældre huse er det derfor vigtigt, at der luftes lige så meget ud, som det er muligt med de nye udluftningsmetoder og foranstaltninger, der er beskrevet i bygningsreglementet. Du kan vælge enten at få indsat friskluftventiler eller mekanisk udsugning i alle huset rum eller sørge for at lufte ud i dem dagligt.

Her taler vi ikke bare om at åbne vinduet en enkelt gang om dagen i et par minutter. Nej, skal det være effektivt, taler vi om udluftning tre gange dagligt i 5-10 minutter af gangen. Helst så der opstår træk i de enkelte rum eller gennem flere rum.

I stuen og andre større rum kan det skabes ved at åbne et vindue i hver ende af lokalet eller en yderdør og et vindue. I mindre rum der måske kun har et vindue, kan trækket skabes ved at åbne vinduet og lukke døren op ud til gangen eller et andet værelse, hvor der også er åbnet for vinduer eller yderdøre.

Det er en rutine, der kan være svært at passe ind i hverdagen og det vil næppe være populært hos børn og teenagere i husstanden. Netop derfor bør du i stedet overveje nogle af de andre udluftningsmetoder, vi har nævnt. De kræver ikke så meget arbejde og de mekaniske løsninger kan køre helt automatisk.

Har du brug for at få etableret denne form for udluftning i boligen, ved du allerede nu, hvordan du nemmest indhenter 3 tilbud på opgaven.

skimmelsvamp 3 tilbud


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑