Facaderenovering pris – Hvad koster det?

Facaderenovering er blevet mere almindelig. Ikke kun fordi det genopfrisker facaden og får boligen til at fremstå næsten som ny, men lige så meget fordi de huse, der er bygget de sidste 40-50 år, har haft en væsentlig mindre holdbar facade end boliger fra før typehus-boomet i 1960 og 70’erne. Læs med her og bliv klogere på de forskellige former for facaderenovering og hvordan du finder den billigste håndværker til opgaven.

En facaderenovering dækker over mange forskellige håndværksmæssige opgaver lige fra facaderensning over facademaling og til decideret genetablering af facaden f.eks. i form af facadepudsning med indfarvet mørtel. Hvilken form for facaderenovering, der skal bruges på din bolig, afhænger af hvilke materialer facaden er opbygget af og hvor medtaget facaden er.

Modtag 3 gratis & uforpligtende tilbud nu

Du kan vælge enten at genskabe den oprindelige facade på boligen eller foretage en mere radikal ”make-over” af facaden, så boligen får et helt andet udseende og en anden struktur og farve udvendig. På den måde kan du gøre boligens udseende mere moderne, lidt ligesom når man facelifter en ældre model af en bil med karosserielementer fra en nyere model.

I forbindelse med facaderenoveringen kan du også vælge at få isat nye vinduer og døre, samt foretage hulmurs- eller udvendig isolering af boligen. Derved forbedres boligens energiregnskab, så den bliver billigere at holde varm om vinteren.

Modtag 3 gratis tilbud nu

Kontant afregning på ejendomsvurderingen

En facaderenovering giver ikke bare boligen et visuelt løft. Det kan også ses på ejendomsvurderingen, der oftest vil stige en hel del, netop fordi facaden sammen med taget udgør så stor en del af husets visuelle indtryk.

Tænker du også på at renovere taget, kan du læse mere om maling af taget og anden tagrenovering her.

Så på den front er en facaderenovering en god investering. Men rent prismæssigt kan der være stor forskel på, hvor mange penge en facaderenovering løber op i. En simpel overmaling af facaden kan holdes nede i en investering på maksimalt 3-4.000 kroner, hvis du selv kan foretage arbejdet, hvorimod en komplet aftagning af eksisterende pudslag, isætning af nye vinduer og døre, reparation af murværk og sætningsrevner og efterfølgende facadepudsning i indfarvet mørtel hurtigt kan løbe op i 150 – 250.000 kroner.

Hvordan får jeg foretaget min facaderenovering billigst muligt?

Som med så mange andre reparations- og vedligeholdsarbejder på boligen, kan du vælge enten at gøre det selv eller få en fagmand til at stå for opgaven. Vi anbefaler, at du som minimum altid spørger fagfolk til råds, før du selv kaster dig ud i en facaderenovering. De kan både hjælpe dig med, hvad der er den bedste løsning i netop dit tilfælde, samt komme med et tilbud på, hvad det vil koste, at få dem til at stå for opgaven.

Men du skal aldrig nøjes med kun at få tilbud fra en enkelt håndværker. Hver enkelt håndværker kan nemlig frit bestemme sine priser. Det drejer sig især om timeprisen, da håndværkerne oftest køber materialerne fra de samme leverandører i lokalområdet. Så derfor er der oftest intet eller kun et meget lille prisudsving på materialerne.

Men timeprisen kan til gengæld variere en del fra håndværker til håndværker. Som tommelfingerregel vil den altid være højere, jo mere administrativt personale håndværkeren har ansat. Deres løn skal jo også tjenes hjem på de opgaver, håndværkerne løser – og det betyder, at håndværkere med flere ansatte på kontoret er nødt til at køre med højere timepriser.

Indhent altid minimum 3 tilbud

Som udgangspunkt bør du altid indhente minimum 3 tilbud. Derved sikrer du dig, at du ikke kommer til at spørge de to dyreste håndværkere i omegnen om en pris. Jo flere håndværkere du spørger, jo mere retvisende billede får du af priserne.

Vælger du selv at indhente tilbud, indser du dog hurtigt, at du ikke orker at få tilbud fra mere end 3 håndværkere. For oftest skal du ringe flere gange til hver enkelt håndværker, før du får fat i dem og tit er resultatet, at håndværkeren ikke har tid før om så lang tid, at det ikke er relevant at få en pris fra vedkommende.

Så i de fleste tilfælde, skal der væsentligt mere end bare 3 opringninger til, før du har fundet de 3 håndværkere, der skal give tilbud på din facaderenovering.

Få 3 tilbud på nettet

Så er det hurtigere og nemmere at bruge en af de mange tilbudstjenester på nettet, der har en fast kreds af håndværkere til at give tilbud på netop din facaderenoveringsopgave. Her udfylder du bare en formular med en beskrivelse af, hvad du skal have udført, hvordan tjenestens håndværkere kan få fat i dig og klikker på Indsend-knappen.

Så går der ikke længe inden enten tjenesten kontakter dig med uddybende spørgsmål eller de første håndværkere kontakter dig for at aftale tid til, hvornår de kan komme ud og se på din facaderenoveringsopgave.

For ligesom hvis du selv havde taget fat i håndværkerne, så vil de håndværkere, der er tilknyttet tjenesten også helst ud og se på opgave, før de giver tilbud. Det er en god ide at ofre tid på, selvom det oftest betyder at du må tage fri eller gå tidligere eller komme senere på arbejde i et par dage.

For ved at få håndværkerne på besøg, kan de selv besigtige facaden, så de kan tage mål og besigtige facadens tilstand, samt tage bestik af, hvilket renoveringsarbejde der skal udføres. Derved får du den bedst mulige løsning og det mest præcise tilbud på opgaven.

Få andre brugeres vurdering

Når hver enkelt håndværker har været på besøg, går der sjældent mere end et par dage, før du har et tilbud fra håndværkerne. De har nemlig betalt for at være med i tjenesten og vil derfor helst fremstå så kundemindede som muligt, så de har en bedre chance for at vinde opgaven.

De bedste af tilbudstjenesterne indsamler også brugernes vurderinger af håndværkerne, hver gang de vinder en opgave. Det ved håndværkerne godt og det kommer dig også til gode, når først du har valgt en af de tilbudsgivende håndværkere.

Samtidig kan du tage de andre brugeres vurderinger med i overvejelserne, når du skal vælge den håndværker, du mener leverer det bedste arbejde til prisen. Den mulighed havde du ikke haft, hvis du selv skulle have stået for at indhente tilbud.

Så alt i alt får du en meget bedre oplevelse af hele tilbudsprocessen, hurtigere svartider fra håndværkerne og et meget bedre beslutningsgrundlag at vælge det bedste tilbud ud fra.

Derfor anbefaler vi altid, at du overlader tilbudsindhentningen til en af nettets tilbudstjenester.

Mange former for facaderenovering

Som allerede nævnt spænder begrebet facaderenovering meget bredt lige fra en almindelig gang maling til den helt store, komplette omgang med udskiftning af vinduer og døre og udbedring af diverse skader på facaden – og så alle grader af facaderenovering derimellem.

Maling eller kalkning af façade

Den mindst omfattende facaderenovering er en maling af facadens murværk og eventuelt også døre og vinduer. Det er næppe det, de fleste vil kalde en facaderenovering, men nærmere for vedligehold.

Forud for malingen er det dog en god ide at gennemgå mur- og træværk for skader og sørge for at fjerne eventuelle algebelægninger eller andre urenheder, før der påføres ny maling eller kalklag. Er der tale om en pudset facade, er det også vigtigt at få tjekket murværket for løst puds, fjerne dette og pudse det beskadigede område op igen

Denne form for facaderenovering vælger de fleste at foretage selv, såfremt forarbejdet ikke afslører væsentlige skader, der kræver hjælp fra en håndværker – som f.eks. reparation af pudsskader.

Prismæssigt er det også den billigste form for facaderenovering og udføres den med jævne mellemrum, kan den være med til at forlænge levetiden på facaden væsentligt.

Sandblæsning eller nedslibning af pudslag

Er pudslaget meget beskadiget eller skal der udføres større reparationer på murværket som følge af f.eks. sætningsskader, er det oftest nødvendigt at fjerne pudslaget på huset. Det kan foretages enten ved at få sandblæst facaden eller ved at nedslibe pudslaget med en særlig facadeslibemaskine.

Består murværket af almindelige brændte sten, er sandblæsningen det nemmeste og hurtigste. Men er huset bygget i cement- eller andre porøse stentyper eller er fugerne mellem stenene meget porøse, vil det oftest være nødvendigt at foretage den noget mere tidskrævende nedslibning.

Det vigtigste forarbejde forud for en sandblæsning er at få afdækket vinduer, døre og andet træværk, så det ikke beskadiges under sandblæsningen eller sandet får mulighed for at komme ind i huset gennem åbning, revner og sprækker.

Selv om du godt kan leje sandblæserudstyr, anbefaler vi dog altid, at du får en professionel sandblæser til at forestå arbejdet. De kan bedre foretage den nødvendige afdækning og kan foretage sandblæsningen, så den giver så få gener for jer selv og jeres naboer, samt sørge for at bortskaffe sandet efter brug.

Du kan læse mere om sandblæsning her!

Reparation af sætningsskader

Har murværket fået sætningsrevner, skal disse udbedres før facaderenoveringen kan fortsætte. Her bør du altid tage fat i en erfaren murer, der kan bedømme skadernes omfang og ved, hvordan de kan udbedres.

Oftest kræver udbedringen også en bedre punktvis understøtning af fundamentet, ligesom meget alvorlige sætningsrevner kan kræve, at dele af murværket tages ned og genetableres fra bunden. Men oftest kan man nøjes med at indmure forstærkninger i murværket på de udsatte steder, samt den førnævnte understøtning fundamentet.

Men det kræver et trænet øje og masser af erfaring, at kunne gennemskue hvilken løsning, der er den rigtige til de forskellige sætningstyper. Så reparation af sætningsrevner er populært sagt ikke noget, man selv skal lege med. Der skal fagfolk på banen.

Fugning af murværk

I forbindelse med de fleste facaderenoveringer af murstensvægge, skal murværket oftest fuges op igen efter en eventuelt sandblæsning. Fugearbejdet kan også være nødvendig på en rå murstensmur. Her trænger fugten med tiden ind i fugerne og årstidernes temperaturudsving og vinterens frostsprængninger, vil med tiden få fugerne til at blive porøse, så de smuldrer eller større stykker falder af eller sidder så løse, at de kan kradses ud med håndkraft.

På sigt vil de beskadigede fuger føre til skader og sætningsrevner på murværket i takt med at murstenene mister ”fodfæstet”, der hvor der mangler fugemateriale mellem stenene.

Før en pudsning af murværket eller for at vedligeholde det rå murværk, er det derfor nødvendigt at fuge murværket op. Det kræver god indsigt i, hvilken mørteltype der er anvendt, samt det rigtige blandingsforhold af mørtel og cement. Kommer der for meget cement i mørtlen, tørrer den hurtigere op. Det øger risikoen for at fugerne bliver porøse, så fugerne hurtigere bliver dårlige igen.

Du kan dog oftest godt reparere mindre fugeskader, men er der tale om en mere omfattende opfugning af murværket, anbefales det, at du hyrer en håndværker til opgaven. Dels ved de meget bedre, hvordan fugearbejdet skal udføres og dels er de meget hurtigere til at få opgaven udført.

Udskiftning af vinduer og døre

Ønsker du også at udskifte vinduer og døre i forbindelse med en facaderenovering løber prisen på renoveringen hurtigt i vejret. Dels skal du have indkøbt nye døre og vinduer og dels skal du have sat de nye døre og vinduer i. Samtidig skal du forvente, at hele projektet kommer til at tage væsentligt længere tid, da der oftest er 6-8 ugers leveringstid på vinduerne alt efter hvor specielle mål, de skal være på.

Så påtænker du at udskifte dine vinduer og døre i forbindelse med facaderenoveringen, skal du derfor være ude i god tid både med vinduesbestillingen og aftale med en tømremester om at sætte dem i. For det er surt at skulle skifte vinduer og døre ud efter resten af facaden er færdigrenoveret eller gå og se på en halvrenoveret facade, mens du venter på vinduer, døre eller tømrer.

Du kan læse meget mere om isætning af nye vinduer og døre her.

Hulmurs- eller anden isolering af ydermuren

I forbindelse med en facaderenovering vælger de fleste også at få foretaget hulmursisolering eller som minimum at få tjekket op på, hvor meget hulmursisoleringen er faldet sammen. For den type hulmursisolering du får blæst ind i væggen, har det med at stå og falde sammen over tid – især hvis der kommer fugt til.

Er der ikke allerede hulmursisoleret, er det en meget god ide at få det gjort. Udgiften kan nemt tjene sig hjem hen over en fyringssæson eller to, især hvis huset er bygget for mere end 20 år siden, hvor kravende til isolering var meget mindre end i dag.

Du kan læse mere om hulmursisolering her.

Hulmursisolering alene er dog oftest ikke nok. De fleste hulmure har nemlig kun plads til 100 til 150 millimeter isolering og i dag kræver bygningsreglementet hele 300 millimeters isolering i alle ydremure.

De resterende 150-200 millimeter kan være svære at få plads til indendørs, så i nogle tilfælde kan løsningen i stedet være at bygge et ekstra ”murlag” på ydersiden af huset og så lægge isoleringen i der. Det betyder samtidig, at du får en helt anden facadetype på huset og kræver oftest også, at udhænget på taget skal justeres for at passe til den nye tykkelse på ydermuren.

Her er der flere forskellige løsninger, som det dog vil føre for vidt at komme ind på her. Men igen kan vi anbefale, at du rådfører dig med fagfolk på området og bruger en af nettets tilbudstjenester til at indhente tilbud på opgaven.

Oppudsning af facaden

Når alle sætningsskader, fuger og murværk er repareret, kan du vælge enten at lade facaden stå i de rå mursten eller få pudset facaden op i farvet mørtel eller en grå grundmørtel, der så kan males eller pudses i farven året efter.

Du kan vælge mellem flere forskellige pudsninger. F.eks. kan du få foretaget en hel almindelig pudsning af væggen. Det er noget, du godt selv kan lære, men det kræver et vist håndelag og viden om, hvordan du blander den rigtige mørtel. Derfor anbefaler vi som altid, at du hyrer en murer til opgaven.

Hvordan du selv kan pudse væggen op og hvordan du får det udført billigst muligt, kan du læse mere om her.

Du kan også vælge at få vandskuret, sækkeskuret eller på anden måde få foretaget en mere rustik pudsning af ydermuren. Det kræver endnu mere håndelag og kendskab til de forskellige pudseteknikker og hvordan de kan bruges på netop jeres type murværk. Derfor er det igen en fordel at alliere sig med en murer. Du kan læse mere om vandskuring af huset her.

Husk forsikringen

Når du foretager en renovering eller andet omfattende byggearbejde på din bolig, er det en god ide at orientere dit forsikringsselskab om, hvad du har gang i. Ellers kan du komme ud for, at forsikringen ikke vil dække eventuelle skader på huset, der er opstået i forbindelse med facaderenoveringen.

Du kan tegne en særlig byggeforsikring, der ud over byggeskader på huset også dækker eventuelt tyveri af byggematerialer fra byggepladsen. Alt efter hvor materialekrævende facaderenoveringen er og hvilken type facaderenovering, der er tale om, kan det være en god investering at tegne denne forsikring.

Skal du f.eks. have sandblæst huset, vil den også dække de skader, der opstår ved mangelfuld afdækning af vinduer, døre og andre åbninger i murværket.

Det er også en god ide, at undersøge hvor forsikrede de håndværkere du hyrer til opgaverne er. Har de en særlig forsikring, der relaterer til opgavens type – f.eks. ved træfældning eller sandblæsning – vil det oftest fremgå af tilbuddet.

Så står der ikke noget om forsikring i tilbuddet, kan det være en god ide, at tage snakken med håndværkerne. Enten for selv at sørge for at forsikre dig eller undgå dobbeltforsikring af dit byggeprojekt.

HUSK: Du kan også indhente tilbud på forsikringer via nettets mange tilbudstjenester.

Modtag 3 gratis tilbud nu


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑