Strømpeforing

Strømpeforing er en hurtig og nem metode til at renovere beskadigede faldstammer og kloakledninger, uden at du behøver at grave op eller skille det eksisterende rørsystem ad. Hele processen tager et døgn fra start til slut og sparer dig for rigtig meget arbejde, besvær og ikke mindst penge.

Er der brud på en kloakledning eller en faldstamme, er det oftest en rimelig besværlig, beskidt og langvarig proces, at få udskiftet de beskadigede dele af kloaksystemet. Tilmed kræver det oftest et større opbud af maskinel og personel. Så omkostningerne løber hurtigt op.

Derfor væger mange sig fra, at få gjort noget ved problemet, før det bliver helt uudholdeligt. Men beskadigede kloakledninger kan give en masse ubehageligheder i form af både lugtgener, rotter og tilstopninger i afløbene. Så den slags skader skal helst udbedres så hurtigt som muligt, efter de er blevet opdaget.

Rent faktisk kan det løses på en nem og ret meget billigere måde med en såkaldt strømpeforing. Her slipper du for alt svineriet og besværet, der følger med ved opgravning af kloakledninger og udskiftning af rørsystemet i en faldstamme, ligesom du hverken behøver leje gravemaskiner eller høre en masse mandskab, for at få udbedret kloaksystemet. Det hele kan klares med et specialmaskineri, der føres gennem det beskadigede rørsystem. Hele processen tager omkring et døgn fra start til slut, uanset hvor stor en del af kloaksystemet, der skal repareres.

Modtag 3 gratis tilbud nu

Hvordan foregår en strømpeforing?

Strømpeforing udføres ved at føre en glasfiber- eller filtstrømpe imprægneret med en kunstharpiks af polyester eller epoxy ind i kloakledningen eller faldstammen. Inden i strømpen sidder der en ballon, der kan holde strømpen udspændt og hjælpe med at føre den gennem kloakrøret.

Når strømpen er på plads på den beskadigede strækning i kloakledningen, pustes ballonen helt op med vand, damp eller trykluft, så den presser strømpen ud med det eksisterende rør. Derved formes strømpen efter det gamle rør og slutter helt tæt til den beskadigede del af røret.

Når slangen har fæstnet sig på indersiden af det gamle rør, lukkes trykket ud af ballonen og denne trækkes ud af røret. Derefter føres et UV-lys ned i røret, der hærder slagen. I løbet af et lille døgns tid bliver strømpen til en ny, tæt kloakledning inden i det gamle, beskadigede kloakrør.

Hele operationen klares fra en specielvogn, der er i stand til dels at føre strømpen ind i røret og dels at føre et hærdelys gennem rørsystemet, når først strømpen er på plads.

Du kan læse meget mere om, hvordan strømpeforingen foregår lidt senere i artiklen.

Fordele ved strømpeforing

  • Det er billigere at få udført strømpeforing end at grave hele kloaksystemet op
  • Færre lugtgener, mindre graverod, mindre svineri
  • Det er hurtigt og nemt! Hele processen tager ikke mere end 24 timer
  • Holdbarhed på fra 50 og op til 100 år ifølge producenterne

Ulemper ved strømpeforing

  • Larm om natten, da hele arbejdet skal udføres i et uafbrudt stræk over 24 timer
  • Din kloakledning vil oftest være helt afbrudt, mens arbejdet pågår
  • Der kan være lugt under arbejdet fra den epoxy, vinyl- eller polyester, der er anvendt som kunstharpiks i strømpen

Hvad koster en strømpeforing

Strømpeforing skal udføres af et specialuddannet kloakfirma. Prisen på en strømpeforing afhænger af hvor mange meter kloakrør, der skal fores og hvor tilgængelige de kloakledninger er, der skal fores. Det er ikke nok, kun at fore det område, der er beskadiget. Hele den sektion af kloakledningen, der er beskadiget, skal fores for at resultatet bliver ordentligt tæt.

Som udgangspunkt ligger prisniveauet omkring 1.000 kroner pr. løbende meter, hvis vi taler om et almindeligt kloakrør, der er nemt at komme til via en brønd i nærheden af det beskadigede område. Dog kan priserne svinge en del fra firma til firma, da der ligesom med andre håndværkeropgaver er fri prissætning på området.

Indhent tilbud på strømpeforing

Derfor er det en god ide at få indhentet tilbud på at få foretaget en strømpeforing af dit beskadigede kloaksystem.

Som minimum bør du sørge for at indhente tilbud fra tre forskellige kloakmestre, der har det nødvendige udstyr til at udføre strømpeforingen. Derved er der større chance for, at du får et mere retvisende billede af prisniveauet. Havde du kun kontakt to kloakmestre, kunne du have risikeret, at det var de to dyreste på egnen. Jo flere kloakmestre du beder om tilbud, jo bedre overblik over prisniveauet og jo nemmere kan du finde det billigste tilbud.

Det kan du sagtens tillade dig. For i dag er private ikke længere omfattet af licitationsloven. Så du må kontakte alle de kloakmestre, du har lyst til. Du kan også sagtens tillade dig, at forkaste alle de tilbud du får, uden at frygte for sagsanlæg.

Men i praksis er det oftest rigeligt med besvær at finde tre kloakmestre til at give tilbud. For det er langt fra alle kloakmestre, der har det nødvendige udstyr og den nødvendige uddannelse til at udføre strømpeforing. Dem der har, har oftest lange ventetider, før de har mulighed for at komme ud til dig, før de har mulighed for at udføre strømpeforingen.

Får 3 tilbud på strømpeforing på nettet

Men heldigvis findes der en nemmere metode. I stedet for at du selv skal forestå kontakten til diverse kloakmestre, kan du bede en af nettets mange tilbudstjenester om at finde 3 kloakmestre til dig, der kan give tilbud på at udføre en strømpeforing af dit kloaksystem.

Alt hvad du skal gøre for at initiere processen, er at gå ind på tjenestens hjemmeside og udfylde en simpel formular med en kort beskrivelse af opgaven og dine kontaktoplysninger.

Så snart du har klikket på Indsend-knappen går der ikke længe, før du bliver kontaktet af tjenesten pr. mail eller telefon, hvis de har uddybende spørgsmål til opgaven. Derefter går der sjældent mere end en dags tid, før der er tre kloakmestre, der har kontaktet dig for at aftale tid til, hvornår de kan komme forbi og besigtige opgaven.

Det er en god ide, at få kloakmesteren til at komme forbi og se på opgaven, inden de giver et tilbud. Oftest vil de dog foreslå dig, at du få foretaget en kloakrensning og en tv-inspektion af kloaksystemet, så det kan fastslås helt præcis hvor og hvor alvorligt, kloaksystemet er beskadiget. For det kan være svært at vurdere, hvor meget strømpeforingen vil kosten, hvis man ikke har mulighed for at se selve skaden på røret – og det ligger jo oftest gemt nede i jorden.

Dog kan de oftest give et retvisende estimat på prisen, ved at måle hele længden på den del af kloaksystemet, der er beskadiget. Strømpeforingen skal jo foretages på hele længden af den beskadigede gren, for at man er sikker på, at foringen bliver tæt.

Så selv om man ikke kender det nøjagtige omfang af skaderne, kan man godt give en rimelig nøjagtig pris på strømpeforingen. Du skal så bare være klar over, at der kan påløbe ekstraudgifter til eventuelt kloakrensning, tv-inspektion og eventuelt andet udbedrende arbejde, når først kloakmesteren går i gang med arbejdet.

Tre tilbud med en ekstra fordel

Allerede en dag eller to efter kloakmesteren har været forbi og besigtige opgaven, dumper hans tilbud ind i din indbakke. Så et par dage efter den sidste af de tre kloakmestre har været forbi, kan du træffe en beslutning.

Til at hjælpe dig med beslutningen har de bedste af tilbudstjenesterne indsamlet vurderinger af de forskellige kloakmestre, hver gang de har vundet et tilbud gennem tjenesten. Disse vurderinger deler tjenesten med dig, så du får en ekstra parameter at bedømme tilbuddene ud fra.

Denne parameter ville du ikke have haft, hvis du selv havde stået for tilbudsprocessen – og alene brugervurderingerne giver dig et meget bedre grundlag at vælge den kloakmester, der leverer det bedste arbejde til prisen.

Du skal også huske på, at kloakmestrene betaler for at være med i tilbudstjenesten og også godt ved, at tjenesten indsamler brugerbedømmelser. Derfor vil du opleve et langt større serviceniveau ved at vælge en tilbudstjeneste, end hvis du selv kontaktede de samme kloakmestre direkte.

Mere om strømpeforing

Når der er brug for en renovering af en kloakledning eller faldstamme og arbejdet skal udføres hurtig og uden opgravning – for eksempel hvis kloakken ligger inden under selve boligen – er en strømpeforing en meget velegnet metode. Alternativet er at udskifte hele stikledningen. Men det er et meget større arbejde og mere besværligt arbejde, der både roder, sviner, lugter og koster kassen at udføre.

Strømpeforing af kloak

Illustration af strømpeforing af udvendig kloakledning

Strømpeforing er det danske udtryk for processen og er opkaldt efter den ’strømpe’ af filt eller glasfiber, der føres ind i den beskadigede afløbsledning eller faldstamme. Amerikanerne kalder det for en alpha-line.

Strømpen er imprægneret med en såkaldt kunstharpiks af enten polyester, epoxy eller vinylester. Hvilken man vælger, afhænger af forholdene og hvad spildevandet i rørsystemet indeholder. Polyester eller epoxy er det mest almindelige.

Tidligere brugte man kemikaliet styren til imprægnering. Men det havde en meget markant og særdeles ubehagelig lugt og blev desuden mistænkt for at være kræftfremkaldende. Derfor anvendes det ikke længere. Men er der udført strømpeforing af kloaksystemet i din bolig i 1980’erne og 90’erne, kan der meget vel være brugt styren som kunstharpiks.

Strømpen føres ind i ledningen ved hjælp af trykluft eller vand til den dækker hele den beskadigede stikledning. Man kan ikke punktforbedre med denne metode. Så du kan ikke nøjes med kun at få repareret det beskadigede sted på ledningen. Hele stikledningen skal strømpefores.

Når strømpen er på plads bruges UV lys, varmt vand eller damp til at hærde kunstharpiksen. Derved bliver den lige så hård og tæt som et almindeligt kloakrør. Til sidst sendes en robot ind og åbner eventuelt aflukkede stikledninger ved at skære hul i den hærdede slange.

Hele processen tager omkring 24 timer uden afbrydelser fra start til slut. Så arbejdet kan ikke udføres over tre dage. Det kører på uafbrudt dag og nat.

Når arbejdet er udført, har du så til gengæld en løsning der kan holde tæt i mellem 50 til 100 år. Tidsangivelsen er dog producenternes egen, så den skal muligvis tages med et gran salt. Et er dog sikkert! Du har fået løst dit kloakproblem i resten af den tid, du ejer den pågældende bolig. I hvert fald i den pågældende stikledning.

Forundersøgelse til strømpeforing

Før der kan udføres en foring af en kloakledning eller faldstamme, er det vigtigt at udføre en grundig forundersøgelse. Dette foregår ved at udføre en TV-inspektion, der kan afdække hvor stort det beskadigede område er og hvor lang den beskadigede stikledning er, der skal strømpefores. Samtidig måles hvilke retningsændringer der er, hvor grundvandspejlet er i forhold til ledningen og flere andre forhold som er vigtige for at kunne udføre arbejdet på en ordentlig og forsvarlig måde.

Installation af strømpeforing

Når man har et overblik over ledningens forløb, hvor strømpen skal føres igennem, starter selve indføringen af strømpen. Det kan gøres ved brug af vand, trykluft eller ved trækning. Trykluft og vand er de mest almindelige metoder.

Strømpen ’skydes’ så ind i røret enten fra en lastbil, hvis brønden ligger, så den er tilgængelig for denne, eller med et transportabelt installationssystem, hvis det ikke er muligt at køre frem til brønden.

Når strømpen er på plads, pustes strømpen op med vand eller luft, så man er sikker på, at den sidder tæt til det gamle, beskadigede rør. Derefter hærdes den med damp, varmt vand eller UV-lys alt efter forhold og hvilket materiale strømpen er lavet af og hvilket materiale, der er anvendt til kunstharpiksen.

Hærdning med vand er den oprindelige metode og har den fordel, at man meget præcist kan måle temperaturen og volumen af vandet. Det giver et ensartet og stabilt resultat gennem hele den rørstrækning, der er blevet foret. Ulempen er, at det er en tidskrævende metode og at der bruges meget vand, som det ikke er umiddelbart muligt at genindvinde. Hærdning med vand bruges dog stadig til store længder og mængder, hvor andre metoder ikke slår til.

Hærdning med UV-lys er en metode, der har været brugt siden 1980’erene og har den fordel, at den er hurtig og nem at styre. Den kræver dog, at strømpen først har fæstnet sig til det gamle kloakrør og foregår ved at trække et såkaldt ”lystog” gennem den forede kloakstrækning. På lystoget sidder der en række UV-lys, der så initierer en hærdningsproces i strømpen på indersiden af det gamle kloakrør.

Hærdning med damp har været i anvendelse siden start 90’erne. Det er først og fremmest en hurtig metode, som dog har nogle ulemper. Således er det meget svært at styre, hvor meget damp der bruges og sikre et ensartet damptryk gennem hele strømpen. Det kan give også give spændinger i strømpen, når materialet hurtig varmes op og efterfølgende hurtig køles ned igen.

Efter hærdningen sendes en skærerobot gennem den nye rørledning for at skære op for de eventuelle tilslutninger fra andre stikledninger, der er blevet blokeret under foringen af kloakledningen. Oftest vil der også blive foretaget en afsluttede tv-inspektion, så man har dokumentation for, at skaderne på røret er blevet udbedret.

Modtag 3 gratis tilbud nu


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑