Omfangsdræn pris – Er det pengene værd?

Har du fugt i kælder eller i fundamentet, så kan et omfangsdræn meget vel være den rigtige løsning for dig.

Når du først har konstateret at der er fugt i din kælder eller i fundamentet, så er det med at handle hurtigt, inden problemet bliver værre.

Modtag 3 gratis & uforpligtende tilbud nu

Nogle at symptomerne på det, kan f.eks være krakeleret puds og fugtskjolder. Et andet eksempel kan være direkte vand i kælderen.

Fugt i kælder eller fundament kan medføre skimmelsvamp, samtidig med at fugten kan brede sig til resten af huset, og dermed gøre det nærmest ubeboeligt.

Hvis du bruger din kælder til opbevaring, kan fugt også nærmest være fatalt for de opbevarede ting.

Få 3 uforpligtende på omfangsdræn

Vi anbefaler man altid spørger fagfolk til råds, de kan både hjælpe dig med hvad der er bedst i netop dit tilfælde, samt give dig en mere konkret pris.

Du har mulighed for at få 3 gratis & uforpligtende tilbud fra fagfolk i dit lokalområde.

Modtag 3 gratis tilbud nu

Fugt i fundament rammer ikke kun huse med kældre.

Et hus uden kælder kan også sagtens blive ramt af fugt i fundamentet, hvilket kan gøre skade på både sokkel og ydermur. Skader som kan være rigtig dyre at rette op på.

Nogle tegnene på at du er ramt af fugt i fundamentet kan f.eks være, fugt på paneler og gulvbrædderne inde i huset, eller skader på ydermuren.

Omfangsdræn er en yderst effektiv løsning

Der findes dog en yderst effektiv løsning på problemet. Løsningen hedder et omfangsdræn. Det kan mest af alt sammenlignes med en tagrende. Et omfangsdræn er en nedgravet tagrende, som ligger langs fundament og ydermur på et hus.

Her fungerer det som en meget effektiv metode, til at lede vandet væk fra fundamentet og ud i kloakken.

Det vand som skaber fugten, kommer oftest fra nedsivende overfladevand fra nedbør eller fra høj grundvandsstand. Dette skaber et vandtryk mod huset, som gør at fugten trækker ind i kælderen og fundamentet.

Omfangsdrænet opfanger vandet inden det når ind til ydermuren og leder det videre ud i en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem.

Hvad er et omfangsdræn?

omfangsdræn-1Selve omfangsdrænet består af nedgravede rør, som i daglig tale kaldes drænrør. De er udformet til at optage vand gennem et system af slidser. Herfra løber det videre til en rensebrønd, hvor skidt og sand bliver opfanget. Til sidst bliver vandet pumpet videre ud i kloaksystemet.

Hele konstruktionen med drænrørende, graves dybt ned i jorden – oftest ned omkring kanten af fundamentet. Dybden kan variere en smule, da omfangsdrænet bliver placeret så det passer i forhold til husets fundament.

Gravearbejdet er noget af det man selv kan hjælpe til med og på den måde spare lidt penge. Mens man er i gang, vælger mange boligejere også at få isoleret kælderen. Man kan på den måde sikre kælderen optimalt og man kan gøre det ved kun at lave udgravningen én gang.

For mange husejere er omfangsdræn en god løsning, som godt kan betale sig.

Fugt i kælderen eller fundamentet, kan hurtigt gå hen og blive en meget dyr fornøjelse. Hvis man kan se og mærke at fundament og sokkel suger fugt til sig på grund af for meget vand op af huset, så er omfangsdræn en god idé.

Fugt i fundament og kælder kan som nævnt give store skader på huset. Man risikerer desuden at der kommer råd og svamp, som giver et dårligt indeklima. Dette kan på længere sigt føre til en række alvorlige sygdomme. Med et omfangsdræn slipper man samtidigt også for at, gå rundt med frygten for at der skal komme fugt i kælderen eller fundamentet.

Hvad koster det at få lagt omfangsdræn?

Omfangsdræn kan være en dyr løsning. En omfangsdræn pris ligger oftest mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. pr. meter drænrør der nedgraves.

Prisen kan altså hurtigt løbe op i adskillige tusinde kroner, hvis man skal have lagt omfangsdræn, men i længden kan det dog vise sig at være en væsentlig billigere løsning, end hvis man ikke gør noget.

Man kan selv regne på sin omfangsdræn pris, ved at finde ud af hvor lang der er rundt om ens hus, og så gange det med prisen pr. meter.

Omfangsdræn priser afhænger hovedsagligt af følgende ting: Jorden, dybden og arbejdsfordelingen.

Med jorden, mener man hvilken jordtype man finder omkring huset. Omfangsdræn graves ned i jorden, så de lægger nede omkring fundamentet. Der kan være stor forskel på, hvor dybt fundamentet på et hus lægger og prisen afhænger derfor også af, hvor dybt der skal graves.

Til sidst er der arbejdsfordelingen. Har man mulighed for at udføre noget af arbejdet selv, så kan dette være med til at gøre det lidt billigere. Prisen afhænger altså således af, hvor meget af arbejdet man selv kan udføre.

Undersøg om omfangsdræn vil have en effekt

Omfangsdræn er altså for mange husejere, en god idé. Det er også en bekostelig affære, hvilket primært skyldes, at det er et meget omfattende stykke arbejde der skal udføres. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig at omfangsdræn, rent faktisk kan løse de problemer man har.

Dette kan gøres ved at man får lavet en forundersøgelse. Man skal først og fremmest have bestemt årsagen til fugten og dens omfang.

En anden ting man skal huske at have styr på er jordforholdende. Et omfangsdræn vil gøre mest nytte i lerjord, mens det f.eks. ikke har den store effekt i sandet jord.

Det er vigtigt at denne forundersøgelse bliver lavet grundigt, og det er derfor en god idé at få den lavet af fagfolk. Det kan føre til mange spildte penge, hvis man lægger omfangsdræn i jorden uden at de gøre nogen nytte.

Hvilke krav er der til omfangsdræn?

omfangsdræn-2Når man har konstateret, at der er brug for omfangsdræn, er der en del arbejde man kan gøre selv. Man skal dog samtidig lige have styr på de krav, der er til nedlægning af omfangsdræn.

Inden man går i gang er det vigtigt, at man har en aftale med en autoriseret kloakmester. Det er kloakmesteren, som står for arbejdet med at få tilsluttet drænet til den offentlige kloak, samt etablering af de nødvendige brønde.

Kommunen skal samtidigt syne og godkende anlægget. Den tekniske forvaltning kan oplyse om, man skal indsende en ansøgning inden man får arbejdet udført, eller om man blot skal anmelde arbejdet når det er færdigt.

Der er også en række ting, man skal have styr på omkring selve udgravningen.

Det er vigtigt, at gravearbejdet udføres sikkert og korrekt. Der er nemlig grænser for, hvor tæt man kan grave på husets ydermur. Graver man for tæt på, kan man risikere jordskred.

Derudover er der en række tekniske forhold omkring valg af drænrør og filter eller filtdug i forhold til jordens sammensætning. Det gælder om at undgå, at drænrøret stopper til, så det ikke virker efter hensigten.

Omfangsdrænet skal desuden lægges i den rette dybde og så skal det lægges med det rigtige fald.

Der skal placeres en rensebrønd, som typisk placeres på et af ledningens knækpunkter. Herfra rendes det opsamlede vand, hvorefter det ledes videre til kloaksystemet.

Ved eventuelle niveauforskelle på grunden, kan det ofte være nødvendigt med en pumpebrønd, som pumper drænvandet op i kloaksystemet.

Dybden af udgravningen er som sagt heller ikke uden betydning.

Omfangsdrænet skal faktisk lægger meget præcist, når man tænker på dybden. Hvis omfangsdrænet kommer til at lægge for højt, vil fundament og eventuel kælder fortsat være ramt af fugt og omfangsdrænet har derfor ingen effekt. Hvis omfangsdrænet derimod kommer til at ligger for dybt, altså under fundamentet, så kan dette føre til at jorden synker.

Sådan gør du, hvis du selv vil ligge omfangsdræn

Det arbejde man selv kan gå i krig med, er primært gravearbejdet. Det er dog et stort og kompliceret arbejde, så selve nedlægningen af omfangsdrænet bør laves af fagfolk.

Hvis man har styr på drænrør, kan man også klare arbejdet med at lægge drænet selv. Det kræver dog først og fremmest, at man har styr på ovenstående krav og at man har en aftale med en autoriseret kloakmester.

Man skal huske at tjekke hvilken dimension drænrør man skal bruge. Man kan tjekke dette med kloakmesteren. 80 mm passer til de fleste opgaver og man skal også huske at tjekke med kloakmesteren, om det skal med eller uden filter.

Drænrøret lægges ved fundament-underkanten og ca. 50 cm fra husets ydermur.

Når man graver ud til omfangsdrænet, skal man have styr på dybden.

Dybden variere fra hus til hus, men man skal som oftest ned til fundamentet-underkanten. Det kan være en god idé, at tage fat i en fagmand, så man får helt styr på dybden.

Når man har fået styr på dybden, kan man starte udgravningen til omfangsdrænet. Her er det en god idé kun at grave 4 meter ad gangen. Herefter lægger man drænrør og dækker til med lidt jord. Derefter graver man de næste 4 meter ud. På denne måde undgår man, at huset får skader.

Når man lægger drænet skal man huske, at det skal falde med 2-3 mm pr. løbende meter, så vandet kan løbe mod kloakken.

Når drænet er blevet lagt, fylder man op med et 30 cm tykt lag nøddesten. Derefter dækkes laget af nøddesten med fiberdug, så man sikre at drænrørene er effektive.

Hvis man vil sikre kælderen optimalt, når man nu er i gang med udgravningen, så kan man isolere ydervæggen under jorden.

Til sidst skal omfangsdrænet sluttes til kloakken og dette sker gennem den særlige rensebrønd. Dette arbejde skal udføres af den autoriserede kloakmester.

Hvis man kan lave dette arbejde selv, vil der helt sikkert være en del penge at spare. Om et omfangsdræn kan betale sig, vil variere fra hus til hus. Det er svært at sige om, man vil blive ramt af fugt i fundament eller kælder i fremtiden, men det er altid en fordel at være sikret.

Omfangsdrænet vil også være en fordel, at have i forbindelse med et eventuelt salg af et hus, da det højner værdien. Så om omfangsdræn kan betale sig, er altså op til den enkelte husejer, men i de fleste tilfælde viser det sig at være en rigtig god investering.

Modtag 3 gratis tilbud nu


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑