Isolering af krybekælder – Spar op til 1/3 af varmen i huset

Er din krybekælder ikke ordentlig isoleret, forsvinder helt op til en tredjedel af varmen i din bolig ud gennem krybekælderen.

Så der er mange penge at spare ved at isolere din krybekælder. Læs her, hvordan du finder den bedste og billigste håndværker til opgaven.

Modtag 3 gratis & uforpligtende tilbud nu

Har du krybekælder under dit hus, kan du med garanti spare mange penge på at efterisolere den. Er huset over 10 år gammelt, vil krybekælderen i langt de fleste tilfælde kun være isoleret med 100 millimeter isolering eller slet ikke være isoleret overhovedet!

Modtag 3 gratis tilbud nu

Hvor tyk skal isoleringen i krybekælderen være?

For at være tilstrækkeligt isoleret skal der være mindst 250 mm isolering i krybekælderen. Ligger der mindre end det, skal du ”spæde op” med et yderligere lag isolering, for at du ikke mister varme gennem krybekælderen.

Af tegningerne til huset bør det fremgå, hvorvidt krybekælderen er isoleret eller ej. Har du ingen tegninger eller fremgår det ikke tydeligt, hvor meget der er isoleret med, er der ikke anden for end at kravle ned og se efter selv.

Hvordan isolerer jeg krybekælderen

Det er et stort arbejde, hvis du selv vil isolere din krybekælder. Generelt kan det gribes an på tre måder. Listet efter sværhedsgrad og dermed prisniveau, er det:

  • Du isolerer nede fra selve krybekælderen
  • Du brækker gulvet op ovenover krybekælderen og isolerer fra oven
  • Du støber et nyt terrændæk, der i praksis fjerner krybekælderen

Skal du gøre det selv eller hyre en håndværker?

Selvom det ikke virker særlig svært at isolere, skal du have god viden om, hvordan det gøres korrekt for at undgå kuldebroer og fugt.

Samtidig skal du regne med, at de fleste isoleringsmaterialer er rimelig ubehagelige at arbejde med i længere tid uden det rigtige beskyttelsesudstyr.

isolering af krybekælder-1

Her ses en færdig isoleret krybekælder

Derfor er det en god ide, at hyre en håndværker til at udføre arbejdet. Så er du sikker på, at resultatet bliver ordentligt og du undgår alle generne ved at arbejde med isolering.

Samtidig vil du have mulighed for at klage over arbejdet, hvis du ikke er tilfreds med det eller hvis der viser sig at være fejl og mangler ved det senere. Den mulighed har du jo ikke, hvis det er dig selv, der har lagt isoleringen.

Skal der etablere et nyt terrændæk, bør du altid vælge at få en håndværker til at udføre arbejdet. Her er det ekstra vigtigt, at arbejdet udføres af erfarne håndværkere.

Dels kan der ske alvorlige skader på huset under nedbrydningen af gulve og vægge over krybekælderen og dels kan der opstå sætningsskader og andre problemer, hvis det nye terrændæk ikke er støbt ordentligt.

Find den billigste håndværker til at isolere krybekælderen

Bagsiden ved den løsning er selvfølgelig, at du også skal ud og finde budget til håndværkeren. Desværre er der ikke nogle faste tariffer på håndværker-arbejde og derfor kan du nemt spare mange penge ved at indhente tilbud fra flere håndværkere på en gang.

Det er du i din gode ret til som privatperson – og i modsætning til tidligere, er du ikke begrænset til kun at få tilbud fra to forskellige håndværkere. Du kan indhente alle de tilbud, du har lyst til – eller rettere alle dem, du kan finde tid til.

For det der tager mest tid, når du skal indhente tilbud, er nemlig at finde de håndværkere, du vil have tilbud fra. Det tager ikke lang tid at slå op i telefonbogen eller søge efter håndværkere på Google, men at få håndværkerne i tale og eventuelt få dem forbi for at måle opgaven op og efterfølgende få et tilbud fra dem, kan nemt tage en masse af din tid – plus at du oftest er nødt til at tage fri, hvis håndværkeren vil forbi for at besigtige opgaven.

Den nemme vej til at finde den billigste pris på isolering af krybekælderen

Ved at bruge en af internettets mange tilbudstjenester til byggeopgaver, kan du skære en masse af besværet væk ved at indhente tilbud.

isolering af krybekælder

Krybekælder der er færdig isoleret (med en anden type isolering)

Alt hvad du skal gøre, er at gå ind på tjenestens hjemmeside, beskrive opgaven, angive dine kontaktoplysninger og så klikke på Indsend-knappen. Så modtager du tre tilbud i din indbakke på isolering af din krybekælder i løbet af kort tid.

Nogle gange ringer der lige en repræsentant fra tilbudstjenesten og stiller nogle uddybende spørgsmål. Det er med til at sikre, at de f.eks. har de rigtige mål, så du kan få det bedst mulige og mest korrekte tilbud.

Vælg den bedste og billigste løsning

I løbet af fra et par timer til et par dage modtager du de tre tilbud på at få isoleret krybekælderen fra de håndværkere, tilbudstjenesten har bedt om tilbud fra. Derved har tilbudstjenesten klaret den mest tidskrævende del af tilbudsprocessen for dig og alt hvad du skal gøre nu, er at finde det bedste tilbud på opgaven.

Du kan vælge frit mellem de fremsendte tilbud og du er på ingen måde forpligtet til at vælge det billigste. Er der slet ikke nogle af tilbuddene, der lever op til dine krav eller holder sig inden for dit budget, kan du vælge at forkaste dem alle sammen.

Isolér krybekælderen nedefra

Af de tre løsninger på at isolere krybekælderen er isolering af krybekælderen nedefra lagt den billigste. Men oftest er det meget besværligt og tidskrævende at komme til, især hvis du vælger at bruge isoleringsmåtter. Et nemmere – og også billigere alternativ – er at anvende såkaldt papiruld, der sprøjtes op på undersiden af gulvet og holdes sammen af en særlig miljøvenlig lim, der er blandet op i papirulden.

Bruger du opsprøjtet papiruld, undgår du også nemmere kuldebroer omkring de lægter, der holder gulvet. Papirulden klæber sig nemlig direkte til lægterne og isoleringen ligger dermed helt tæt til lægten og forskubber sig ikke i modsætning til en isoleringsmåtte, der nemt kan forskubbe sig, så der opstår en kuldebro.

Bræk gulvet op for at isolere krybekælderen

Er der ikke plads nok til, at du kan isolere nede fra selve krybekælderen, er du nødt til at brække det overliggende gulv op. Oftest bliver du så samtidig nødt til at skrifte gulvet, fordi du sjældent kan genbruge det gamle. Hele arbejdsprocessen er væsentlig mere besværlig, da alt gulv over krybekælderen skal brækkes op og selvom det kan gøres i etaper, vil det have stor indvirkning på jeres dagligdag.

Samtidig bliver prisen også væsentlig højere, da du skal hen og købe et nyt gulv til at lægge oven på krybekælderen, når den er isoleret.

Støb et nyt terrændæk

Er krybekælderen meget fugtig eller er fundamentet rundt om krybekælderen i dårlig stand, er den eneste rigtige løsning af brække gulvet op og støbe et helt nyt terrændæk med kapillarlag, isolering og eventuel gulvvarme.

Derved sløjfes krybekælderen, da de bliver fyldt op med kapillarlag og isolering. Det betyder også, at al gulv og eventuelle ikke-bærende vægge over krybekælderen skal brækkes op, da hele det nye terrændæk helst skal støbes på en gang. Det betyder et stort indgreb i jeres hverdag, da I skal igennem en meget lang proces med først opbrækning af gulv og derefter etablering det nye terrændæk – og regningen bliver dyrere end nogle af de andre løsninger.

Få rådgivning om isolering af krybekælderen

Har du svært ved at vælge, hvilken løsning der er den mest optimale for dit hus, kan du vælge at tage kontakt til en byggesagkyndig eller en energirådgiver. Det koster ganske vist lidt, men pengene vil oftest været givet godt ud frem for at få valgt en løsning, der på sigt skaber andre – og måske mere alvorlige – problemer for dit hus og dets indeklima.

Er der andet, jeg skal være opmærksom på før jeg isolerer krybekælderen

Før du begynder at isolere krybekælderen, er det en god ide at kontrollere tilstanden af den isolering, der allerede ligger der. Er den af ældre dato, er den måske faldet lidt sammen, har suget fugt til sig eller trænger til at blive lagt på plads, fordi den har forskubbet sit lidt.

Den kan også være blevet ødelagt af mus, husmår eller andre dyr, der måske har bygget rede i isoleringsmaterialet, ligesom den kan være faldet ned eller være beskadiget på anden måde.

isolering af krybekælder

Krybekælderen kan også bruges til opbevaring efter isoleringen

Tjek også om der er lagt dampspær over isoleringen op mod det overliggende gulv. Det forhindrer, at fugt fra det opvarmede rum over gulvet trænger ned i isoleringen og ophobes i denne. Er der ingen dampspær kan fugten føre til råd- og skimmelsvamp i det overliggende gulv, samt at isoleringen under gulvet klasker sammen og dermed mister sin effekt.

Det er også en god ide at tjekke den generelle stand af krybekælderen. Ligger der vand eller fugt på bunden eller er der fugt på siderne af krybekælderen eller er der sætningsrevner i fundamentet eller virker krybekælderen generelt bare utæt og i dårlig stand? Så bør du enten vælge at støbe et nyt terrændæk i stedet for at isolere krybekælderen eller som minimum udbedre alle fejl og mangler, inden du begynder at efterisolere kælderen.

Sparer jeg varme ved at lukke ventilationshullerne i soklen?

Som regel vil der også være ventilationshuller i soklen ind til krybekælderen. De sørger for, at der ikke opstår fugt i kælderen. Er krybekælderen ikke ordentligt isoleret, vil hullerne dog være med til at afkøle kælderen yderligere og derfor føles gulvet over krybekælderen koldere om vinteren og hver gang det blæser.

Du må endelig ikke lukke hullerne i soklen for at spare på varmen. Så vil der opstå fugt i krybekælderen og det sætter på sigt husets generelle sundhed på spil og kan føre til råd i træværket og angreb af skimmelsvamp. Men har du isoleret krybekælderen tilstrækkeligt, vil hullernes afkølende effekt ikke være til at mærke. Så lad hullerne være åbne, det har dit hus bedst af!

Husk forsikringen

Før du begynder isoleringsarbejdet, skal du huske at kontakte dit forsikringsselskab og meddele dem, at du er i gang med et byggearbejde. Ellers risikerer du, at du ikke kan få forsikringsselskabet til at dække de skader, der eventuelt måtte opstå i forbindelse med byggeriet.

I byggeperioden forhøjer de fleste forsikringsselskaber præmien og i nogle tilfælde kræver de, at du tegner en særlig byggeforsikring, der også dækker skader på eller tyveri af byggematerialer.

Modtag 3 gratis tilbud nu


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑