Gode råd til husejeren inden sneen falder

Mange foretrækker en hvid jul, men ikke alle er klar over, hvilke forpligtigelser den medfører. Som husejer følger visse vinterpligter, og her får du nogle gode råd til, hvordan du kan opfylde dem bedst muligt.

Det er ikke altid, at vi i Danmark får den hvide jul, som vi ønsker. Men det kan både være en fordel og en ulempe som husejer. Med sne følger der nemlig pligter for den private grundejer, og det kan også forårsage skader på dit hus, hvis ikke du er opmærksom. Det er derfor en god idé at være opmærksom på følgende fire scenarier.

Pas på den drilske fygesne

Når det bliver vinter, er temperaturen ikke ligefrem til en tur på stranden. Kulden falder typisk over Danmark, og det er derfor vigtigt for husejeren at sørge for en korrekt isolering i huset.

Hvis ikke dit hus er tilstrækkeligt isoleret, risikerer du blandt andet fygesne på loftet samt varmen fosser ud af din bolig. Sne kan trænge igennem de smalleste sprækker og revner, og det kan føre til vandskader og fugtproblemer på dit loft.

Det er derfor vigtigt, at du som husejer jævnligt tjekker loftet for fygesne i de perioder, hvor sneen falder. Opdager du at sneen er trængt ind i din bolig, så er det en god idé at fjerne det med det samme. Derudover er det kun til din fordel at lukke varmen inde. Du får nemmere ved at holde på varmen, og din pengepung undgår at blive rødglødende.

Frosten giver boligen den kolde skulder

Når det bliver vinter, ender temperaturen oftest under frysepunktet, og det kan medføre diverse frostskader på din bolig. I længere perioder med hård frost kan dine vand- og varmerør fryse til is og i værste fald springe.

Fryser dine rør til is skal du med det samme forsøge at tø dem op. Et godt tip kan være at lægge varme håndklæder om rørene. Du bør dog kontakte den lokale VVS’er, der kan tø rørene op med elektrisk spænding. Hvis dine rør fryser til is, så skyldes det dårlig isolering. Derfor skal de isoleres efter optøningen.

En anden hyppig frostskade kan ske i dine tagrender. Frost i tagrenderne kan føre til fugtskader på huset ved at nedbør og smeltevand løber ud over tagrendens kant og ind mod husets mur eller træværk.

Du kan undgå frosne tagrender ved at lægge elkabler i bunden af tagrenden. Når kablerne er tændt, smelter sneen og isen, så du slipper for, at tagrenden fryser til is.

Sørg for en fri indkørsel

Det er ikke bare en hobby, når dine naboer skraber indkørslen og vejen for sne. Det er rent faktisk et lovkrav. Loven forpligtiger dig som husejer til at rydde sneen af vejen på fortov, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset. Efter rydningen skal der drysses enten grus eller salt, så man undgår glat føre.

Og det kan godt svare sig at følge loven. For skulle en postbuddet eller skraldemanden komme til skade i din indkørsel pga. mangel på snerydning, så kan risikere at skulle betale erstatning eller modtage en bøde fra politiet. Ifølge loven skal snerydningen være foretaget mellem klokken 7 og klokken 22.

Hvis ikke der er gemt den store snerydder i dig, så kan du med fordel lave en aftale med naboerne om at rydde sne for hinanden. På den måde kan du slippe for at skulle rydde sne hver dag i længere perioder med hyppigt snefald.

Denne aftale er også meget aktuel, hvis du tager på vinterferie. Du har nemlig stadig ansvaret for snerydning ved din bolig, selvom du er bortrejst.

Istapper udgør en trussel

Reglementet lyder også sådan, at du har pligt til at advare folk eller opsætte afspærringer, hvis din bolig kan udsætte dem for fare ved fx at sne, istapper, tagsten eller lignende kan skride ned fra husets tag. Har dit hus store mængder sne på taget, løse tagsten eller istapper hængende, så er det vigtigt, at du fjerner det hurtigst muligt.

Hvis ikke du vedligeholder huset i vinterperioden og sørger for et tag uden istapper og andet farligt, så risikerer du endnu en bøde. Bøden lyder typisk på 150-200 kroner, men bliver væsentligt dyrere, hvis nogle kommer til skade på grund af manglende vedligeholdelse.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑